پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- سمینارها و کنفرانس ها
نشست تخصصی بررسی چالش های سیاست گذاری در حوزه اقتصاد دارو نشست تخصصی بررسی چالش های سیاست گذاری در حوزه اقتصاد دارو برگزار می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/20 | 
به اطلاع می رساند با توجه به محدودیت در شرکت در نشست تخصصی، مراجعه به سایت و ثبت نام در انجمن و پرداخت حق عضویت؛ نام و نام خانوادگی، مقطع، رشته تحصیلی، شماره تماس، وابستگی سازمانی خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایید. لازم به ذکر است اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نموده اند. 

با تشکر

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.128.166.fa
برگشت به اصل مطلب