پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
ضرورت مشارکت در انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/28 | 
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، ضمن دعوت نخبگان و مردم به مشارکت در انتخابات، ضرورت شرکت در انتخابات را برشمرد. 

دانلود فیلم از تلگرام کلیک نمایید. 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.212.fa
برگشت به اصل مطلب