پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- نشانی و تلفن ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره تلفاکس انجمن:                  ۸۸۴۵۶۸۸۶-۰۲۱

آدرس پست الکترونیکی:           iran.hea@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.84.106.fa
برگشت به اصل مطلب