پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اطلاعیه
عضویت در انجمن اقتصاد بهداشت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/9 | 
اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه اقتصاد سلامت می توانند جهت عضویت در انجمن اقتصاد بهداشت ایران، از طریق ایمیل انجمن مکاتبه نمایند. علاقه مندان به منظور عضویت و بهره مندی از کارگاه ها، نشست ها و همایش های انجمن اقتصاد بهداشت ایران می توانند از طریق ایمیل iran.hea@gmail.com با دبیرخانه انجمن مکاتبه نماید و ضمن پرداخت حق عضویت، نسبت به نهایی نمودن عضویت اقدام نمایند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.127.158.fa
برگشت به اصل مطلب