پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
آگهی عمومی مجمع عمومی فوق العاده و عادی در روزنامه کثیرالانتشار کشور چاپ شد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده(نوبت اول)
موسسه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن روز پنج شنبه مورخ 08 آذر 1397 از ساعت 9 الی 10 و در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1-            اصلاح برخی از موارد اساسنامه(در مورد شرایط عضویت، انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس)
2-            سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
 
هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی(نوبت اول)
موسسه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می رساند مجمع عمومی عادی این انجمن روز پنج شنبه مورخ 8 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1-            استماع گزارش عملکرد هیات مدیره
2-            گزارش بیلان مالی
3-            گزارش بازرس و تصویب ترازنامه مالی
4-            انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس
5-            سایر موارد
 
هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

جهت مشاهده چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.163.fa
برگشت به اصل مطلب