پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
عضویت انجمن اقتصاد سلامت ایران انجمن اقتصاد سلامت ایران به منظور تشکیل کارگروه های تخصصی عضو می پذیرد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
انجمن اقتصاد سلامت ایران به منظور تشکیل کارگروه های تخصصی عضو می پذیرد؛ حق عضویت یکساله انجمن اقتصاد سلامت ایران به شرح ذیل می باشد؛
1- دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی مبلغ 150000 ریال 
2- دانشجویان و دانش موختگان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 250000ریال 
3- دانشجویان و دانش آموختگان، اساتید و مدیران سازمان ها مبلغ 500000ریال 

علاقه مندان به عضویت در انجمن می توانند ضمن تکمیل فرم عضویت انجمن و ثبت نام در سایت انجمن؛ حق عضویت خود را به شماره حساب 57478387 به نام انجمن اقتصاد بهداشت ایران، نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقل وزارت کار کد 104 واریز نمایند و سپس اسکن فیش واریزی و فرم عضویت تکمیل شده را به ایمیل انجمن به نشانی iran.hea@gmail.com ارسال نمایند. 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.162.fa
برگشت به اصل مطلب