پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
بیست و چهارمین جلسه و نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران برگزار شد نشست تخصصی انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
این نشست تخصصی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت، مدیران و اساتید حوزه اقتصاد و مدیریت سلامت با عنوان مقایسه و تحلیل نقش آموزش و سلامت در بهره وری نیروی کار در ایران برگزار شد. در این جلسه اساتید در خصوص موضوعاتی نظیر؛ عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، بررسی شاخص های بهره وری منابع انسانی، تجربیات کشور های جهان در راستای پیاده سازی الزامات و سیاست های بهره وری نیروی انسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.159.fa
برگشت به اصل مطلب